Vi kan digital medborgardialog & stöd för beslutsmöten på distans
Öppet bibliotekssystem
för stora och små
svenska bibliotek
 Din flexibla bibliotekslösning
Medlem i branschorganisationen: