Vår filosofi

Digital information har funnits länge. Digital dialog & delaktighet finns nu!

Alla organisationer har webbsidor. Men inte så många använder internet för att skapa en kontinuerlig dialog för att förbättra både sina tjänster och användarnas (medborgarnas) möjlighet till (demokratiskt) inflytande.

Det är viktigt att underlätta och möjliggöra digital delaktighet. Att vara delaktig, att arbeta tillsammans, skapar ömsesidig förståelse, ger bättre resultat och ett verkligt inflytande över individens situation.

Organisationerna behöver en strategi för internetbaserat deltagande, med modellerna och system som passar för behovet.

I högermenyn kan du läsa mer om en del aspekter vi tror är viktiga för att skapa en verklig dialog och delaktighet.

Läs mer

Öppenhet & Transparens

När du vill handla