Tjänster

Alla våra tjänster, oavsett om de är programvaror, konsult- eller molntjänster, är öppna och har aldrig någon licenskostnad.

Vi levererar alltid öppet

Allt vi arbetar med inom varje område är alltid öppet. Det innebär att det inte finns någon inlåsning när du köper av oss. Allt vi levererar kan du återanvända, kopiera, förändra, lämna till andra etc. Är du inte nöjd med oss säger du upp kontraktet, men behåller såväl programvara som din information.

Läs mer om Öppen källkod och öppna lösningar här!