Libki

Libki är ett multiplattformsbaserat datorreservations- och tidshanteringssystem med öppen källkod.

Vad är Libki?

Libki är ett plattformsoberoende system för beställning och tidshantering som är utformat för att ge tidsbegränsad åtkomst till datorer i ett nätverk. Libki är idealisk för användning på platser där en kontrollerad datormiljö är viktig, t.ex. system för allmän tillgång, bibliotek, datalaboratorier i skolor och mycket mer! Det består av två delar, Libki-servern och Libki-klienten.

Molnbaserad server

Libki-servern använder ett onlinehanteringssystem som kan nås från vilken nätverksansluten dator som helst via en webbläsare. Från webbadministrationen kan du skapa och radera användare, ändra hur mycket tid som finns kvar på ett konto, skicka eller lämna ett meddelande till en användare, logga ut och/eller förbjuda användare samt se vilka klientdatorer som är tillgängliga och vilka som används . Dessutom har systemet ett offentligt webbgränssnitt för att se vilka platser som är tillgängliga, vilka som inte är tillgängliga och för att göra det möjligt att göra bokningar.

Plattformsoberoende klient

Libki-klienten fungerar plattformsoberoende och körs på många operativsystem, inklusive Microsoft Windows och Linux. Libki-klienten har en räknare som låter användaren veta hur många minuter som återstår och möjlighet att logga ut i förtid. Alla oanvända minuter kan användas på vilken annan dator som helst som kör Libki-klienten. Libki-klienten kan ställas in så att operativsystemet loggas ut eller till och med datorn startas om när en användare loggar ut från Libki-klienten.

Libki logo

Enkel inloggning

Libki stöder integration med din befintliga infrastruktur via SIP eller LDAP. Enkel inloggnig innebär att användarna inte behöver komma ihåg ytterligare en inloggning och ett lösenord. Om du aktiverar enkel inloggning kan du dessutom automatiskt skapa nya Libki-användarkonton. Du behöver inte göra dem i förväg!

Bokningar

Låt användarna få tillgång till datorerna enligt principen "först till kvarn", kräv reservationer eller både och. Libki har ett offentligt webbgränssnitt som kan användas för att göra reservationer och skapa anslagstavlor för tillgängliga datorer.

Tillgångskontroll

Begränsa tillgången till datorer efter åldersgrupp, pengar som är skyldiga i bibliotekssystemet och många andra parametrar, även när du använder SIP2 SSO.

Öppettider

Ange öppettider för hela anläggningen eller för varje plats, och Libki förhindrar användare från att få tillgång till klientdatorer utanför dessa tidsramar. Libki stöder även undantag för helgdagar för hela anläggningen eller för varje plats.

Vill du veta mer om Libki?
Ta gärna kontakt med oss och diskutera.