2021 - året då imCode växte

2021 har varit ett förändringens år för ImCode. Vi har växt både som företag och som individer av de många projekt och utmaningar vi tagit oss an under året.

Stor efterfrågan av öppna bibliotekssystem

För 7 år sedan började vi arbeta med det öppna bibliotekssystemet Koha. Intresset från våra uppdragsgivare har växt stadigt - under det gångna året har vi sett en kraftfull efterfrågan av öppna bibliotekssystem. Vi har genomfört många installationer och migreringar, både i den större och mindre skalan. Vi har också märkt en markant högre grad av förfrågningar och möten där man vill veta mer om Koha och öppna bibliotekssystem.

Vi har under året bl a fått nöjet att få många nya uppdragsgivare, däribland både Region Gotland och Region Norrbotten som valt Koha som bibliotekssystem. Detta har varit fantastiskt utvecklande för oss som företag. Och väldigt lärorikt då det har fått oss att kunna bättre förutse var eventuella problem kan uppstå och hur vi ska optimera vår fördelning av de resurser. Vi har samtidigt blivit mer samspelta som team, även fast vi är utspridda över två länder och sex olika regioner.

Vår egenutvecklade informationslösning - LOTS

Något som vi också är väldigt stolta över är vår egna informationslösning LOTS, som vi har utvecklat (med inspiration från finna.fi) och börjat erbjuda till kunder under året. LOTS står för Library Open Tools Solution och är en totalintegration mellan bibliotekssystem Koha, discoverysystemet VuFind och publiceringsplattformen imCMS. Det som gör LOTS unikt är dess möjligheter att anpassa systemet efter kundens specifika behov. Olika verksamheter kan skapa anpassad information och funktioner. Men samtidigt dela på det de har gemensamt. T ex så är det möjligt att arbeta med samma katalog, men ha helt unika och anpassade sidor för olika verksamheter.

Stor satsning på onlineutbildning

Vi har gjort en gedigen utbildningssatsning om Koha. Kunskap om de egna Koha systemen är den viktigaste förutsättningen för att kunna använda dem på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Vi håller onlineutbildningar som vi kompletterar med en samling utbildningsvideos som kan hittas på vår hemsida. Dessa kan användas som en förutsättning eller komplement till utbildningarna.

En bild från gotland med en röd stuga och 2021 i bakgrunden

Men också som en informationskanal med tips och trix som kan underlätta er vardag med Koha. Satsningen har fått ett varmt mottagande av kunder och övriga användare av Koha.

Ett nytt och fantastiskt samarbete

En av de största händelserna under det gångna året var att vi på imCode gått in i ett koncernförhållande med norska Libriotech. Detta samarbete innebär att Libriotech numera är ett dotterbolag till imCode och ägarna av Libriotech är delägare av imCode. Det betyder också att våra kunder får bättre och snabbare support. Då vi kompletterar varandra och därmed är nordens mest erfarna aktörer på marknaden för öppna bibliotekssystem. Men framförallt så har vi på imCode fått fantastiska nya kollegor.

På tal om nya kollegor så har vi fått förstärkning på vår support av Stina. Hon avlastar oss alla med bravur. Vi fortsätter utveckla och förbättra supporten med målet att alla kunder ska få en positiv upplevelse under 2022.

Stolthet, förbättring och utveckling

Vi på imCode ser 2021 i backspegeln och är mycket stolta över vad vi åstadkommit. Vi kommer att fortsätta vårt ständiga förbättringsarbete med att alltid ge bättre service till våra kunder. Jobba vidare på att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Samt fortsätta resan mot mer digital delaktighet och dialog i offentlig sektor, organisationer och företag.

Se upp 2022. Nu satsar vi ännu högre!