Gotländsk åker med trägrind i förgrunden

imCode

Vi fokuserar på att underlätta och möjliggöra digital delaktighet, i första hand inom offentlig sektor. Att vara delaktig, att arbeta tillsammans, skapar ömsesidig förståelse, ger bättre resultat och ett verkligt inflytande över individens situation.

imCode bidrar till att våra uppdragsgivares strategi för internetbaserat deltagande. Vi levererar modellerna och systemen som passar för behovet.

På Gotland sedan 1998

Bolaget skapades 1998 och finns på Gotland mitt i Östersjön. Sedan dess har vi utvecklats till ett företag som i huvudsak förser svenska och nordiska offentliga uppdragsgivare med tjänster.

Eftersom bolaget finns på en ö är vi vana vid att arbeta på distans och därigenom väl strukturerat med våra uppdragsgivare. Detta kräver väl etablerade rutiner och väldokumenterade milstolpar. Något vi byggt upp under många år.

Företag & uppdragsgivare

imCode har 10 anställda. Uppdragsgivarna är för det mesta medelstora och stora statliga organisationer och kommuner. Bland andra märks Skolverket, Sametinget, ca 25 kommuner, Region Gotland m fl.

Företaget har en platt organisation där projektledarna är vår uppdragsgivares kontaktpersoner i de flesta ärenden. Vår personal är ett väl sammansvetsat team med erfarna process- och projektledare och systemutvecklare.

Nätverkande

Utvecklingen inom det internetbaserade samhället går mycket fort. Därför nätverkar vi med professionella leverantörer både inom och utom Sverige. Vid behov kan vi snabbt expandera vår organisation med hjälp av våra partners i Sverige och utomlands.