• Intern Dialog & Information

  Sociala Intranet, Delaktighet & Information

  Det finns inget som är så strategiskt viktigt som att se till att den interna informationen fungerar. Grunden i vårt arbete med intern information är vårt Sociala Intranät - ett intranät som fokuserar på interaktion mellan användarna.

  Synliggör organisationens samlade kompetens

  Varje organisation har massor av kompetens som inte alltid syns. Ett socialt intranät gör kompetensen synlig, helt enkelt genom att många kan fråga många om vad som helst.

  Intern information kan samlas i en lättanvänd kanal. Vi har byggt ett socialt intranät som sprider information men ger också möjlighet att ställa frågor, kommentera och låta intranätet förändras utifrån organisationens behov. Här finns meddelanden mellan deltagare, facebookliknande kommunikationsytor, projektarbetsplatser som deltagarna kan skapa själva, forum, kopplingar till verksamhetssystem, telefonkataloger, kalendrar etc.

  Sociala intranär kan ha olika syften

  Orsaken till bygget av sociala intranät kan variera - men det gemensamma är att det finns en önskan kring att skapa en ökad delaktighet hos personalen.

  Ibland är problemet det geografiska avstånd - som t ex hos Sametinget där de anställda sitter geografiskt långt ifrån varandra. Ibland sitter alla i samma hus. Då kan intranäten få lite olika inriktning, där ibland den sociala funktionen (samhörighet) betonas, ibland något annat.