När du vill handla

Öppna system är ekonomiska

Det är ekonomiskt fördelaktigt att bygga extern information på öppen programvara. Exempelvis sparas det in på licenskostnader. Dessa pengar kan istället läggas på att anpassa sidorna och systemen till verksamheten. I många fall kan vi bygga hemsidor för samma pengar som enbart licensen för de större proprietära licenserna kostar (de måste ju också anpassas sen, till dyra pengar). Det är kostnadseffektivt!

Ofta rekommenderar vi arbetet sker i små steg när vi bygger upp nya system. "Små steg - små fel, stora steg - gigantiska fel"  är ett citat vi ofta använder.

Genom att använda öppen programvara kan du börja med en låg ingångskostnad och sen låta det växa i den takt som verskamheten behöver.

Vill du veta mer om olika sätt att handla av oss? Då hittar du mer information i högermarginalen.
eller
Ta gärna kontakt med oss och diskutera.

Kontaktperson

Hillar Loor

VD

 0498-200 302
 hillar@imcode.com