Koha 22.05 har nu släppts!

Koha 22.05 releasen innehåller 6 nya funktioner, 239 förbättringar och över 300 bugfixar.

Några av nyheterna är tvåfaktorsautentisering (2FA) för att förbättra säkerheten vid inloggning i personalgränssnittet. Samt möjligheten för kunder att återkalla ett föremål från OPAC-detaljen. Kunder kan se detaljer om sina begärda återkallelser i OPAC och kan avbryta återkallelsen innan den returneras.

För en fullständig lista på allt nytt i releasen Klicka här!

Koha logotyp med bibliotek i bakgrunden