Det 78:e Biblioteksmötet i Norge

23-24:e Mars anordnade Norska biblioteksföreningen det 78:e biblioteksmötet i Oslo. imCode och Libriotech var på plats. Där fanns ett brett utbud av seminarier och många tillfällen att träffa kollegor från branschen. Här svarar Håkon från Libriotech på några frågor om mötet.

Hur var Biblioteksmötet i Oslo?

Vi brukar ha en monter på dessa möten. Det finns normalt sett inte så många möjligheter under året att visa upp företaget och vad vi erbjuder, så det är trevligt att kunna använda den här möjligheten att presentera oss. På de flesta områden liknade detta de tidigare träffarna, men det var tydligt att bibliotekssektorn uppskattade att kunna träffas igen fysiskt, eftersom det var god stämning under de dagar mötet pågick.

Hade årets möte något specifikt tema?

Biblioteksträffen arrangeras bara vartannat år och är det största mötet i sitt slag i Norge. I år var det ett 30-tal olika föreläsningar/evenemang på mötet. Detta gör det svårt att hålla allt innehåll under ett specifikt ämne. Så även denna gång. Det finns en “buffé” med olika ämnen som tas upp. Men vi kan se en förskjutning mot att bibliotek i hållbarhetssammanhang är ett återkommande tema allt oftare.

Håkon Knappen
Var det några föreläsningar som du tyckte var extra intressanta?

Det var många programpunkter som kunde varit spännande att gå på, men när vi (Libriotech) har en egen monter kändes det mer lämpligt att prioritera bemanningen av den. Det är trots allt 4 år sedan vi senast hade ett liknande evenemang i Norge och möjlighet att komma i kontakt med så många från bibliotekssektorn.

Tar ni med er något speciellt från årets biblioteksmöte?

Vi var på biblioteksmötet i första hand för att marknadsföra oss. Och jag kan säga att under de 2 dagar vi stod där så hade vi många trevliga samtal med folk inom bibliotekssektorn. Jag vet inte om vi kommer att få så många nya kunder utifrån dessa dagar, men jag tror att det är nyttigt att ställa upp i sådana här sammanhang. Det blir i alla fall lättare för biblioteken att komma ihåg oss när de kommer till en punkt där de behöver en tjänst vi kan leverera.