Medborgardialog & Digitala möten

imCode är ett av de enskilda företag som har störst erfarenhet av medborgardialog, oavsett om det gäller insamling av förslag, omröstningar, system för distansmötesdeltagare eller annan digital dialog.

Första gången vi kom i kontakt med medborgardialog var för över 10 år sen när vi fick en fråga från dåvarande SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om vi kunde leverera system för medborgardialog.

Vi byggde då några system som utvecklats och förfinats fram till nu. Senast i och med att vi fick en finansiering från Post- och Telestyrelsen för att kunna anpassa verktyg till ”Medborgardialog för alla”, dvs utveckla systemens användbarhet till en modern standard. I dag kan vi erbjuda ett antal färdiga moduler för digital medborgardialog och därutöver system för beslutsmöten på distans. Vi vågar påstå att tack vare PTS finansiering är vi en av de mest genomarbetade dialogportalerna när det gäller användbarhet.

Dialogportalen

Vi har samlat våra dialogmoduler under beteckningen Dialogportalen. De kan användas som de är eller modifieras utifrån specifika behov. Alla moduler kan anpassas helt till befintlig design, kompletteras med kartor där användaren kan markera positionen man talar om och tillåta internetbaserade kommentarer. Alla moduler har varit och är i operativ drift hos svenska kommuner och myndigheter, ideella organisationer och företag.

Idag finns:

  • E-förslag
  • Insamling av synpunkter
  • Diskussioner
  • Chatt
  • Medborgarbudget
  • Visuell Budget
  • Enkäter
händer vid en grå laptop

Volis - möten på distans

Vi har lång erfarenhet av digitala möten. Många organisationer håller just nu på att se över hur man i högre grad kan använda distansmetoder.

imCode har anpassat den estniska statens system för distansmöten (VOLIS) till svenska förhållanden. VOLIS kan hantera alla beslutsmöten oavsett om det är myndigheter, företag eller frivilligorganisationer. I systemet kan man lagra in dokumentation för mötet, skapa dagordningar, vara mötesdeltagare och följa mötet i realtid, rösta på distans, se besluten och läsa protokollet – både ett snabbprotokoll under mötet och det färdiga protokollet efter mötet.

Den svenska versionen har utvecklats med hjälp av en finansiering från Regeringen, SKL, Vinnova och oss själva.

Vill du veta mer om VOLIS? Klicka här!

eller
Ta gärna kontakt med oss och diskutera.