• Aktieägare & Styrelse

  Ägare
  Per Östlund Affärsutveckling AB
  Hillar Loor AB
  Personalen

  Styrelse
  Per Östlund, Ordf
  Hillar Loor, Senior Partner

   

  Suppleant
  Crister Karlén, vVD